Lisää musiikkikasvatusta varhaiskasvatukseen!

Kaupunginvaltuusto käsitteli tänään aloitettani siitä, että muskaritoimintaa pitäisi tuoda osaksi varhaiskasvatusta.

Musiikin positiivisista vaikutuksista lasten kielenkehitykseen ja oppimiseen on yhä kasvavaa tutkimusnäyttöä. Suomessa on myös pitkät perinteet muskari-toiminnasta, itsekin kävin lasteni kanssa vauvamuskarissa. Mutta kun todellinen ruuhkavuoriaika käynnistyi ja lapset olivat päiväkodissa, en todellakaan jaksanut enää päiväkotipäivän päälle viedä erikseen lapsia muskariin.

Ammattilaisten toteuttama musiikkikasvatus hyödyttää lapsia monin tavoin. Usein toistuva musiikille altistuminen ja mahdollisuus päästä musiikkileikkikouluun edistää lasten oppimista ja kielikykyjä.

Tutkimusten mukaan musiikkiharjoittelulla on positiivisia vaikutuksia moniin kielellisiin taitoihin. Näitä ovat muun muassa sanojen erottelu, äänteiden käsittely, kielellinen muisti ja lukutaito. Lisäksi musiikin harrastaminen parantaa keskittymiskykyä ja helpottaa esimerkiksi vieraan kielen oppimista ja jopa matematiikan oppimista.

Aivotutkija, Helsingin yliopiston professori Minna Huotilainen on sanonut, että musiikin harrastamisella on ”voimakkaita, yllättäviä positiivisia sivuvaikutuksia”. Erityisiä hyötyjiä ovat lapset, joilla on oppimisen vaikeuksia, tarkkaavaisuusongelmia tai kielellisiä pulmia. Huotilainen onkin nostanut esiin, että on mahdollista, että juuri ne lapset, jotka hyötyisivät varhaisesta musiikkikasvatuksesta eniten ja tarvitsisivat tukea kasvuunsa, eivät pääse sen piiriin.

Mielestäni Helsingin tulee olla kaupunki, joka tekee kaikkensa lasten tasa-arvoisten mahdollisuuksien vahvistamiseksi. Lapsiin ja perheisiin keskittyminen on kestävä tapa ehkäistä syrjäytymistä. Varhaisten vuosien vaikutus myöhemmälle koulupolulle on tutkitusti merkittävä.

On kestämätöntä, että juuri ne lapset ja nuoret, jotka erityisesti tarvitsisivat musiikkia, jäävät usein ilman mahdollisuutta harrastaa sitä.

Helsinki voisikin rakentaa mallin, jossa musiikkileikkikoulu eli muskari tuodaan jokaisen lapsen ulottuville, jokaisen lapsen oikeudeksi ja mahdollisuudeksi perhetaustaan katsomatta. Esitin aloitteessani, että tämä voidaan toteuttaa tuomalla muskari maksuttomasti osaksi varhaiskasvatusta esimerkiksi palkkaamalla päiväkoteihin kiertäviä musiikkikoulun opettajia.

Kaupunginhallituksen vastauksessa aloitteeseen todetaan, että meillä on kehitetty uusia toimintamalleja yhdessä eri taidetoimijoiden kanssa. Helsingin Taideraide toiminnassa käynnistyy jo viides toimintakausi. Taideraide toimintaan rekrytoidaan vuosittain kuusi eri taiteenalojen ammattilaista, jotka työskentelevät kahdeksan kuukauden ajan sovituissa varhaiskasvatusyksiköissä yhdessä lasten ja henkilökunnan kanssa.

Helsingin varhaiskasvatuksessa musiikkikasvatuksen osaamista on
vahvistettu myös erityisellä musakärrytoiminnalla. Laadukkaat soittimet kiertävät päiväkodeissa ja henkilökunnalle suunnatun koulutuksen avulla mahdollistuu pedagoginen toiminta. Musakärrytoiminnassa on myös lapsen kielellistä kehitystä tukevia elementtejä.

Musakärrytoimintaa toteutetaan laajasti kahdella varhaiskasvatusalueella. Toivottavasti tämä toiminta saadaan laajennettua pian koko kaupunkiin! Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on suunniteltu täydennyskoulutuksen järjestämisen mahdollisuuksiayhteistyössä Sibelius-Akatemian ja Metropolian sekä eri musiikkiopistojen kanssa. Tätäkin kannatan lämpimästi.


Musiikin positiiviset vaikutukset kuuluvat kaikille lapsille tasa-arvoisesti lapsen perhetaustasta tai vanhempien aktiivisuudesta riippumatta.

***

Mitä mieltä olit artikkelista? Lisää ajatuksiani ja ajankohtaisia kirjoituksiani löydät blogin etusivulta.

1 Response

Leave a Reply