Stadissa on kliffaa olla snadi, kuuluu Helsingin varhaiskasvatusviraston slogan. Ja varsin osuvasti kuuluukin. Lapsiperheet viihtyvät Helsingissä ja lasten määrä kaupungin päiväkodeissa on ennätyslukemissa.

Itse haluan varmistaa, että Helsinki tarjoaa perheille jatkossakin parasta. Laadukas perusopetus ja varhaiskasvatus ovat paitsi merkittäviä arvoja itsessään, myös Helsingin vetovoimatekijöitä. Olenkin viime aikoina ollut tekemässä useampia päätöksiä kaikkein pienimpien helsinkiläisten hyväksi.

Viime keväänä saimme läpi tavoitteen varhaiskasvatuksen digiloikasta. Tavoitteena on paitsi digitalisoida varhaiskasvatuksen oppimisympäristöä, myös saada perheet paremmin mukaan varhaiskasvatuksen arkeen. Ainakin meillä kotona 3- ja 5-vuotiaat alkavat olla äitiään etevämpiä tabletin käyttäjiä, eikä varhaiskasvatus voi elää irti arjesta. Oppimisympäristöjen digitalisoiminen on tulevaisuuden osaamisen kannalta äärimmäisen tärkeää.

Helsingissä on myös, niin ikään yksimielisesti, päätetty, että Helsingissä ei korota päivähoitomaksuja. Maksut ovat jo nyt monille perheille todellinen kannustinloukku. Maksujen suunnan pitäisi pikemminkin olla alaspäin, kuten Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on todennut. Nyt maaliskuun alussa kaikkein pienituloisimpien perheiden maksut alenivatkin. Helsingissä on ollut vuodesta 2008 käytössä pääkaupunkiseudulla ainutlaatuinen 40 euron sisaralennus ja tästä pidämme myös jatkossa kiinni.

Samoin olemme yksissä tuumin pättäneet, että Helsingissä ei oteta käyttöön lain sallimaa mahdollisuutta kasvattaa päiväkotien ryhmäkokoja. Pienet ryhmäkoot takaavat lapsille turvallisen ympäristön kasvaa ja antavat aikuisille turvallisen työskentely-ympäristön. Myöskään subjektiivista päivähoito-oikeutta ei Helsingissä rajata.

Hyvä päätös on ollut myös yksityisten päiväkotien käynnistystuen vakinaistaminen. Helsingissä on edelleen suhteessa muihin suuriin kaupunkeihin vähän yksityisen ja kolmannen sektorin tarjoamaa varhaiskasvatusta ja käynnistystuki on etenkin pienille toimijoille tärkeä apu. Yksityiset täydentävät hyvin kaupungin omaa tarjontaa ja ovat usein kaupunkia ketterämpiä uusien päiväkotien perustamisessa. Varsinkin uusille asuinalueille tarvitaan kivijalkapäiväkoteja ja näihin yksityiset taipuvat nopeammin.

Helsingin olisi hyvä harkita myös palveluseteliä varhaiskasvatukseen. Monessa kunnassa palvelusetelistä on saatu hyviä kokemuksia juuri varhaiskasvatuksessa, jossa se on tuonut monipuolisuutta ja lisännyt hoitopaikkoja. Arjen helpottumisen ohella säästöjäkin on syntynyt, kun kysyntä ja tarjonta ovat kohdanneet joustavasti. Palvelusetelin kautta yksityisen varhaiskasvatuksen hinta voidaan pitää myös kohtuullisena.

Palveluseteli olisi hyvä väline myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseen. Loppukeväästä näytti siltä, että peräti 1000 tokaluokkalaista oli jäämässä ilman iltapäiväkerhopaikkaa. Puutuimme tähän kaupunginhallituksessa ja paikat järjestyivät. Palveluseteli antaisi perheille enemmän valinnanvapautta ja helpottaisi pienten palveluntarjoajien mahdollisuutta tarjota monipuolisia vaihtoehtoja kaupungin oman toiminnan rinnalle.

Leave a Reply