Peruopetus ratkaisee. Peruskoulussa luodaan pohja kaikelle osaamiselle ja haluan vaalia Helsingin mainetta hyvänä koulukaupunkina. Jokaisen helsinkiläisen perheen on voitava luottaa siihen, että lähikoulu on hyvä koulu. Että tarjolla on riittävästi tukea ja apua ja hyvä ja turvallinen ympäristö oppia.

Helsingissä on maan parhaat koulut, kuten pääkaupungissa kuuluukin. Kaupungin talous on terveellä pohjalla, mikä mahdollistaa sen, että olemme voineet panostaa opetukseen vähän enemmän. Näin on oltava myös jatkossa.

Uutiset kouluista koskien ensi lukuvuoden budjetteja ovatkin huolestuttavia. Rehtorit viestivät Wilmaan, että erityisopetuksesta tingitään ja opetusryhmiä joudutaan yhdistämään. Samaan aikaan tiedämme, että koronan aiheuttamien poikkeusten jälkeen noin 40 % perusopetuksen oppilasta tarvitsee aiempaa enemmän tukea.

Olen kirjoittanut ennenkin siitä, että perusopetukseen tarvitaan lisää yksilöllistä tukea alaluokista alkaen. Poikkeusaikoina tämä vain korostuu ja siksi toivon, että koulutuksen ja kasvatuksen lautakunta tekee tänään viisaita päätöksiä siitä, että helsinkiläiskouluihin tarvitaan lisää rahaa. Tarkka taloudenpito ja sovituista budjeteista kiinni pitäminen on meille kokoomuslaisille kunnia-asia, mutta vielä isompi kunnia-asia on sen varmistaminen, että jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemansa tuen.

Perusopetuksesta tinkiminen kostautuu myöhemmin. On aika vahvistaa oppimisen perustaa pysyvästi. Perustaitojen oppimiseen tarvitaan pysyvää lisärahoitusta. Toisen asteen suorittaminen ilman riittävää luku- ja kirjoitustaitoa tai matematiikan perusteiden hallitsemista ei onnistu.

Helsingissä on lisätty rahaa syrjäytymisen ehkäisyyn, budjetoimme vuosittain opetustoimeen ns. positiivisen diskriminaation rahoitusta. Kun kaupunki huomio koulujen toimintaympäristöt niiden rahoituksessa, tasoitetaan alueiden välisiä eroja ja varmistetaan kaikkien oppilaiden hyvinvoinnin ja oppimisen tuki. Tämä malli on ollut Helsingissä menestys ja sitä on perusteltua jatkaa ja monipuolistaa. Lisäksi olen iloinen siitä, että Helsinki toteuttaa kunnianhimoista kieliohjelmaa. Vaalitaan yhdessä Helsingin kouluja myös tulevaisuudessa.

***

Mitä mieltä olit artikkelista? Lisää ajatuksiani ja ajankohtaisia kirjoituksiani löydät blogin etusivulta.

1 Response
  1. Marjatta Laturi

    Toivon, että päättäjät huomaisivat sen, että alimmat luokat tarvitsevat eniten rahaa pieniin ryhmäkokoihin ja oppimista tukevaan toimintaan. Se on totuus, jos alku ei koulussa lähde hyvin matkaan, niin sen korjaamiseksi joudutaan tekemään myöhemmin paljon töitä . Se on myös aina muistettava , että oppiminen tapahtuu myönteisessä ilmapiirissä. Lapset tarvitsevat henkilökohtaista opetusta ja henkilökohtaitaista huomiota ja kiireetöntä ilmapiiriä, jossa on ilo opiskella.

Leave a Reply