Month

maaliskuu 2015
Päätimme tammikuussa kaupunginvaltuustossa selvin luvuin uuden Keskustakirjaston hankesuunnitelmasta. Valtion kanssa yhteistyössä toteutettava hanke valmistunee joulukuussa 2018, rakennustyöt alkavat jo syksyllä. Moni on kantanut huolta siitä, merkitseekö uusi tulokas kirjastoverkon harvenemista. Tätä huolta en jaa, vaikka varmasti verkko joltain osin elää, kuten kasvavassa kaupungissa kuuluukin. Keskustakirjasto kasvattaa rakentamiskustannusten lisäksi kirjastojen käyttömenoja. Näiden osalta on sovittu, että...
Read More