Month

helmikuu 2017
(Oheinen mielipidekirjoitus on julkaistu Iltalehdessä 22.2.2017) Useissa tutkimuksissa on todettu, että paras vieraan kielen taso saavutetaan silloin, kun vieras kieli on opittu varhaislapsuudessa. Suomessa edelleen on pääsääntö, että kouluissa ensimmäisen vieraan kielen opiskelu aloitetaan peruskoulun 3. luokalla eli 9-vuotiaana. Opetussuunnitelmat kuitenkin mahdollistivat vieraan kieleen opetuksen aloittamisen jo 1. luokalla. Harva kunta on tähän mahdollisuuteen tarttunut....
Read More