Tag

muskari
Lisää musiikkikasvatusta varhaiskasvatukseen! Kaupunginvaltuusto käsitteli tänään aloitettani siitä, että muskaritoimintaa pitäisi tuoda osaksi varhaiskasvatusta. Musiikin positiivisista vaikutuksista lasten kielenkehitykseen ja oppimiseen on yhä kasvavaa tutkimusnäyttöä. Suomessa on myös pitkät perinteet muskari-toiminnasta, itsekin kävin lasteni kanssa vauvamuskarissa. Mutta kun todellinen ruuhkavuoriaika käynnistyi ja lapset olivat päiväkodissa, en todellakaan jaksanut enää päiväkotipäivän päälle viedä erikseen lapsia muskariin....
Read More